Zarządzanie najmem - właściwa optymalizacja zysków

ZARZĄDZANIE NAJMEM:
- Poszukiwanie najemców
- Prezentowanie lokalu osobom zainteresowanym najmem
- Podpisywanie umów najmu
- Rozliczanie najemców
- Wypłata pożytków właścicielskich

BIEŻĄCA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI:
- Kontakt z najemcą
- Regulowanie bieżących zobowiązań
- Naprawy
- Sporządzanie, wysyłanie pism.Nadzór nad administrowanym mieszkaniem dotyczy:

  • reprezentowania właściciela we wszelkich sprawach przed najemcą;
  • reprezentowania właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących administrowanego lokalu;
  • reprezentowania właściciela przed wspólnotą mieszkaniową i zarządcą budynku;
  • systematyczne informowanie właściciela na temat rozliczania kosztów i przychodów wraz z informacją o osiągniętym dochodzie - przelewaniu na rachunek bankowy właściciela odpowiednich kwot na podstawie wyżej wymienionych zestawień;
  • zlecanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń i instalacji znajdujących w lokalu;
  • bieżąca konserwacja nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody;
  • planowanie i ustalanie priorytetów związanych z remontami nieruchomości;
 • sporządzanie preliminarzy remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki dokonania zaplanowanych prac;
 • bieżące informowanie właścicieli lub przedstawicieli Zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania ewentualnych prac remontowych.
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
  • usuwanie awarii, które mogą mieć miejsce w mieszkaniu;
  • opracowywanie, kosztorysów remontów a następnie dokładne rozliczanie zakończonych prac;
  • pomoc przy ubezpieczaniu nieruchomości;
  • na życzenie naszych klientów jesteśmy w stanie umeblować mieszkania.
  • reprezentowanie Wspólnoty wobec władz samorządowych i urzędów,
 • wykonywanie zarządzeń władz administracyjnych,
 • składanie wszelkich oświadczeń i wniosków przed sądami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, związane ze sprawami Wspólnoty,
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, monitorowanie dokumentacji technicznej budynku oraz zlecanie wykonania niezbędnych przeglądów technicznych części wspólnej budynku,
  • rekomendacja rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, dokonywanie ubezpieczenia Nieruchomości, w uzgodnieniu z Właścicielami wartości ubezpieczeniowej a następnie monitorowanie ubezpieczenia (płatności składek, terminy wygaśnięcia, przestrzeganie warunków określonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe),